Lid worden? Inloggen!

Turken schieten Russisch gevechtsvliegtuig neer

1

De Turkse strijdkrachten hebben nabij de grens met SyriŽ een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten. Dat bevestigen zowel de Turkse president Erdogan als het Russische ministerie van Defensie. Volgens een Turkse militaire functionaris werd het toestel gewaarschuwd voordat Turkse F-16's het neerhaalden. Volgens de Russen bevond het vliegtuig zich niet in het Turkse luchtruim op het moment dat het werd neergeschoten. De piloten zouden zich met een schietstoel in veiligheid hebben gebracht. De Russen vliegen boven SyriŽ om zowel de Syrische rebellen als Daesh vanuit de lucht te bestrijden.

Dinsdag 24 november 2015 - 10:26 - Reacties (0)

Hoogleraren roepen kabinet op om kolencentrales te sluiten

1

In een open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer roepen 64 hoogleraren op om alle elf werkende kolencentrales in Nederland te sluiten. Volgens de wetenschappers kan Nederland met die beslissing een duidelijk signaal afgeven in aanloop naar de klimaattop in Parijs volgende week.
Sluiten kolencentrales belangrijk signaal voor klimaattop Parijs

Nederland is het slechtst presterende land in Europa wat betreft klimaat- en energiebeleid volgens recent onderzoek van het Europees Milieu Agentschap in Kopenhagen. Nederland staat onderaan de lijst op het gebied van duurzame energieproductie, uitstoot van broeikasgassen en primaire energieconsumptie. De rechter heeft de Nederlandse regering op de vingers getikt vanwege nalatig klimaatbeleid en geŽist dat Nederland in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoot t.o.v. 1990. Dit vergt nog een forse beleidsintensivering volgens het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoekcentrum Nederland. Met de belangrijke klimaattop in Parijs in het verschiet en op de huid gezeten door de rechter, wordt het hoog tijd dat Nederland eindelijk eens een duidelijk duurzaam signaal afgeeft.

De meest effectieve maatregel die Nederland kan nemen is om alle 11 kolencentrales te sluiten. Niet alleen de oude uit de jaren 80 van de vorige eeuw, maar ook de nieuwere centrales, en zelfs de nieuwste drie die dit jaar pas in gebruik zijn genomen. Het ECN heeft de gevolgen berekend voor 2 scenarioís: zo snel mogelijk sluiten, per 1 januari 2017, of gefaseerd, per 1 januari 2020.

Het einde van het kolentijdperk is onvermijdelijk en het sluiten van alle kolencentrales markeert dat. De wereldwijde kolenindustrie is in grote problemen geraakt en is economisch niet langer levensvatbaar, mede door toedoen van de versnelde opmars van duurzame energie. De Citigroup bank in de VS voorziet een sombere toekomst voor de steenkoolsector en bouwt de financiering ervan af. Kolenleveranciers leiden miljardenverliezen op de beurzen in de VS en Europa. Kolenexperts verwachten dat over 10 jaar alle kolencentrales in Europa zijn gesloten. Groot-BrittanniŽ heeft besloten om alle kolencentrales te sluiten voor 2025. Duitsland heeft onlangs besloten om 8 grote bruinkoolcentrales te sluiten. In de Verenigde Staten heeft Obama de aanval ingezet op de kwakkelende kolenindustrie. Sinds 2010 zijn er al 200 kolencentrales gesloten in de VS (40% van alle kolencentrales). Obama wil de komende jaren nog honderden kolencentrales sluiten en de productie van duurzame energie fors stimuleren. Zelfs China zet niet langer eenzijdig in op kolen. Weliswaar wil men nog steeds ca. 350 kolencentrales bouwen, overigens nog maar de helft van wat men oorspronkelijk van plan was, maar het kolenverbruik in China is voor het eerst gedaald in 2014, hoewel de uitstoot hoger blijkt dan gerapporteerd wordt. De lokale weerstand tegen de vervuilende kolen wordt echter steeds groter. Vandaar dat China massaal investeert in zonne- en windenergie: China heeft inmiddels al het grootste vermogen wereldwijd aan windenergie en op Duitsland na het grootste vermogen aan zonne-energie.

Er is dus een mondiale beweging tegen steenkool op gang gekomen. De OECD noemde eerder dit jaar (nieuwe) kolencentrales de grootste (klimaat) bedreiging voor de wereld. Ze produceren een enorme hoeveelheid CO2, drie keer meer dan gascentrales, en zijn ook erg vervuilend in de vorm van uitstoot van fijnstof, roet en zware metalen. Kan de Nederlandse energievoorziening het aan als alle kolencentrales worden gesloten? Ja. De totale netto capaciteit van de energiecentrales in Nederland is ca. 33 GW. Daarvan is naar schatting ca. 20 GW nodig voor binnenlands gebruik door industrie en huishoudens. Alle kolencentrales hebben een vermogen van ca. 7.5 GW. De gascentrales kunnen tezamen ruim 20 GW leveren. Als alle kolencentrales worden stilgelegd, blijft er nog ca. 5.5 GW aan reservecapaciteit over. We kunnen dus morgen alle kolencentrales uitzetten zonder in de problemen te komen. Daarbij gaan we er van uit dat het extra benodigde gas bij voorkeur uit Noorwegen komt.

Door het sluiten van alle kolencentrales daalt de CO2-uitstoot in Nederland met zoín 15 Mton per jaar, doordat elektriciteit uit kolencentrales wordt vervangen door elektriciteit uit gascentrales. De CO2-reductie is iets minder dan 10% van de totale CO2-reductie. Dit betekent dat we de gestelde eis van 25% broeikasgasreductie in 2020 ruimschoots halen. Bovendien leidt de sluiting tot substantieel minder vervuiling: een grote kolencentrale (zoals de Eemshaven) produceert per jaar zoín 100 ton fijnstof, 2 miljoen kilo stikstofoxide en 550 kilo zware metalen waaronder kwik. Kolencentrales dragen dan ook duidelijk meer bij aan gezondheidsschade door luchtverontreiniging dan alternatieve bronnen, inclusief gasgestookte centrales. Actie is geboden aangezien luchtverontreiniging nog steeds verantwoordelijk is voor meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa per jaar. Natuurlijk, onder de ETS-regeling kan deze daling weliswaar elders in Europa worden gecompenseerd, maar dat geldt voor elke CO2-emissiereductie die onder het emissieplafond van het ETS valt (dus ook voor CO2-reductie door toename van wind- en zonne-energie). Het je verschuilen achter dit effect van het ETS systeem is bovendien een drogredenering. Beleid kan daar tenslotte de komende jaren zelf wat aan doen door meer krapte te creŽren in het ETS systeem.

Er zijn ook nadelen verbonden aan het sluiten van kolencentrales. Zo halen we de duurzame energiedoelstelling in 2020 niet, doordat geen biomassa meer wordt bijgestookt in kolencentrales. Daardoor wordt het geschatte aandeel duurzame energie in 2020 10.8% i.p.v. 11.9%, ver onder de doelstelling van 14%. Hier weegt volgens ons de CO2-reductie doelstelling op korte termijn zwaarder dan de duurzame energiedoelstelling. Bijstoken van biomassa vertraagt in feite de transitie naar duurzame energie. Daar komt bij dat het verbranden van biomassa onder vuur ligt, o.a. vanwege de steeds grotere bijdrage aan de concentraties fijn stof in Europa, de twijfel over de bereikte CO2-reductie en het ongewenste effect dat subsidiŽring van hout voor energie heeft op gebruik van biomassa voor hoogwaardigere toepassingen (cascadering).

Bovendien stijgt de Nederlandse elektriciteitsprijs met ongeveer 2-4 euro/MWh. Omgeslagen per gemiddeld Nederlands gezin is dat echter een gering bedrag, zoín 10 euro per jaar. Uiteraard kost het de betrokken energiebedrijven ook geld, maar dat beschouwen wij als investeringsrisico. Een eventuele schadeloosstelling door de overheid valt hierbij niet uit te sluiten. Beschouwen we de kosten en baten op macro-niveau, dan kost sluiting van de centrales max. 800 miljoen per jaar. Daar staat tegenover max. 500 miljoen minder uitgaven uit de SDE+ subsidieregeling door het wegvallen van biomassabijstook. Dat levert tot 2020 een netto kostenpost op van zoín 300 miljoen euro per jaar. Dit is te overzien, bovendien zijn de maatschappelijke baten (zoals minder CO2-uitstoot en minder vervuiling) hierbij niet meegerekend. Het sluiten van alle kolencentrales is dus niet alleen een effectieve maatregel, maar is bovendien een belangrijk signaal van Nederland op weg naar de klimaattop in Parijs. Wij menen bovendien dat Nederland als voorzitter van de EU in de eerste helft van 2016 leiderschap moet tonen. Deze maatregel zou dat onderstrepen. Sluiten van deze centrales betekent overigens dat ze buiten werking worden gesteld, ze kunnen eventueel nog gebruikt worden onder extreme omstandigheden of bij calamiteiten. Het maakt bovendien een eind aan de internationaal onbegrepen paradox dat ťťn van de landen die het meeste te vrezen heeft van klimaatverandering het minste doet om er paal en perk aan te stellen.

Wij roepen het kabinet en de 2de Kamer daarom op om alle werkende kolencentrales in Nederland te sluiten vůůr 2020.

Maandag 23 november 2015 - 22:37 - Reacties (0)

Armand (69) overleden

1

Armand, artiestennaam van Herman George van Loenhout, is gisteren overleden. Dat maakte zijn platenmaatschappij Top-Notch Excelsior vandaag bekend. De Nederlandse protestzanger die ook wel 'de Nederlandse Bob Dylan' genoemd wordt is 69 jaar oud geworden. Met zijn single "Ben ik te min" heeft hij 14 weken in de Top 40 gestaan en tourde hij tot hoge leeftijd nog altijd door het land. Armand maakte deel uit van de hippiegeneratie en stond bekend als fervent liefhebber van cannabis. Armand's Nederlandstalige nummers getuigen van een diepgewortelde afkeer van de burgermaatschappij.

Vrijdag 20 november 2015 - 11:15 - Reacties (0)

Sporen van explosieven in Russisch ramptoestel

1

Volgens de Russische geheime dienst FSB zijn er in het wrak van het Russische vliegtuig dat 31 oktober is neergestort sporen van explosieven gevonden. Het toestel is neergestort in de Egyptische SinaÔ. De Russische president Vladimir Poetin spreekt van een terreurdaad. Bij de crash met het toestel kwamen alle 224 inzittenden om het leven. De Airbus was onderweg vanuit de badplaats Sharm el-Sheikh naar Rusland. 'Niet voor het eerst, wordt Rusland geconfronteerd met barbaarse terroristische misdaden', aldus de president. Rusland heeft 50 miljoen dollar uitgeloofd voor inlichtingen die leiden tot de vangst van de verantwoordelijken voor de aanslag.

Dinsdag 17 november 2015 - 12:57 - Reacties (0)

127 Doden bij aanslagen in Parijs

1

Bij een reeks aanslagen in Parijs zijn afgelopen nacht minstens 127 doden gevallen. Autoriteiten spreken van minsten 150 gewonden. De aanslagen zijn opgeŽist door daesh. Volgens de mededeling van IS zal Frankrijk niet in vrede leven zolang het bombardementen uitvoert. De Franse luchtmacht voert bombardementen op IS-stellingen uit in SyriŽ en Irak. Hollande heeft zaterdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Hij betitelde de aanslagen als ''een oorlogshandeling".

Zaterdag 14 november 2015 - 13:35 - Reacties (0)

Teken tegen TTIP

1

We willen TTIP en CETA voorkomen omdat ze enkele cruciale onderwerpen omvatten zoals de bemiddeling van investeerders en de staat, en regels over gereguleerde samenwerking die een bedreiging vormen van de democratie en naleving van de wet. We willen voorkomen dat de arbeids-, sociale, milieu-, privacy- en consumentenstandaarden worden verlaagd en gemeenschappelijke diensten (zoals water) en cultureel erfgoed worden gedereguleerd in ondoorzichtige onderhandelingen. De ECI steunt een alternatief handels- en investeringsbeleid in de EU.

Vrijdag 11 september 2015 - 12:50 - Reacties (0)

Independence Day

4

Vier juli, een heel belangrijke dag in Amerika. Dan vieren ze de onafhankelijkheid van Groot-BrittanniŽ. Wie precies vraag ik me al de hele tijd af? Ik bedoel, ik ben nu in CaliforniŽ. Alwaar het een grote samensmelting van verschillende culturen en rassen zou moeten zijn.....

woensdag 17 juli 2013 - 09:05 - Reacties (2)

Quote:

Random quote - Quote toevoegen

Waarom kan men van dokters nooit het voorschrift lezen, maar wel de rekening?

Reacties (0)